KOLIK ZLATA JE NA SVĚTĚ?

11.04.2013 22:25

 

KOLIK ZLATA JE NA SVĚTĚ?

02.04.2013
Kolik zlata je na světě?

Představte si, že jste super padouch, který kontroluje všechno zlato na světě, a rozhodli jste se jej roztavit a udělat z něj krychli. Jak dlouhá by byla jedna jeho strana? Stovky metrů? Nebo tisíce? Ono je to vlastně dost těžko představitelné.

Warren Buffett, jeden z nejbohatších investorů na světě, řekl, že celkový objem zlata na světě – toho vytěženého – by přestavovalo krychli o straně 20 metrů. Ale je to skutečně všechno? A jak to můžeme vědět?

Údaj, který využívají investoři po celém světě, přináší společnost Thomson Reuters GFMS, která každoročně vydává zprávu o trhu se zlatem. Posledním údajem je suma 171 300 tun – což je náhodou téměř stejný objem jako zmiňovaná zlatá krychle super padoucha. Krychle zlata s váhou 171 300 tun by měla hranu 20,7 metru. Pro představu by tolik zlata mohlo pokrýt Centrální kurt ve Wimbledonu vrstvou zlata vysokou 9,8 metru.

Ale ne každý souhlasí s údaji od GFMS. Odhady se dosti různí, a to od 155,244 tun, což je na první pohled minimální rozdíl, až po přibližně 16-ti násobek, což je 2,5 milionu tun. Větší údaj by stačil na krychli o straně 50 metrů, resp. sloup pokrývající Centrální dvorec Wimbledonu ve výši 143 metrů.

Ale proč jsou odhady tak rozdílné? Jedním z důvodů může být fakt, že zlato se těží již velmi dlouhou dobu – podle historika Timothyho Greena více než 6 tisíc let.
První zlaté mince byly raženy asi 550 let před naším letopočtem v Lýdii za vlády krále Kroisa a rychle se staly akceptovaným platidlem pro obchodníky i žoldnéře na území kolem Středozemního moře. Až do roku 1492, tedy roku, kdy Kolumbus doplul do Ameriky, se podle odhadů GFMS vytěžilo asi 12 780 tun zlata.

Ale jeden investor, který se zabývá výzkumem v této oblasti, James Turk, objevil něco, co považuje za sérii nadhodnocených údajů. Věří, že primitivní způsoby těžby používané do středověku nahrávají spíše mírnějším odhadům a že realističtější odhad by byl kolem 297 tun. Jeho odhad o celkovém zlatě na světě je již zmiňovaných 155 244 tun – což je asi o deset procent méně oproti GFMS. Na první pohled je to zanedbatelné, ale při dnešních cenách zlata to může být více než 950 miliard dolarů. Jeho závěry jsou mezi některými investory akceptované a uznávané, ale rivalitu mezi analytiky vystihuje názor jednoho konkurenta na Turkovi údaje jako alternativu k údajům k GMFS: „Je to stejné, jako když je řád rytířů Jedi alternativou ke křesťanství.“ 
Ale jsou zde pak i další, kteří si myslí, že údaje zmiňované těmito dvěma skupinami jsou příliš malé. „V samotné hrobce Tutanchamona objevitelé zjistili, že jeho rakev byla vyrobena z 1,5 tuny zlata, tak si představte zlato, které se nacházelo v ostatních hrobkách, které byly vypleněny předtím, než mohly být objevy zdokumentovány,“ říká Jan Skoyles, ze společnosti zabývající se investováním do zlata, The Real Asset Company. 
Zatímco James Turk upravil údaje o zlatě vytěženém do roku 1492 od GMFS pouze minimálně, Skoyles poukazuje na to, že i dnes jsou země, jako například Čína, která není moc sdílná při reportování údajů o těžbě zlata. „Také v zemích jako je Kolumbie, se vykonává spousta nezákonné těžby,“ říká Skoyles.

Skoyles sice nemá přesné údaje, které by bylo možné poskytnout, ale společnost Gold Standard Institute se pokusila udělat pár výpočtů. Její odborníci se domnívají, že pokud bychom vyprázdnili všechny bankovní trezory a šperkovnice, dostali bychom se na objem ne nižší, než 2,5 milionů tun – i když sami uznávají, že důkazy jsou poněkud nedostatečné a údaje trochu spekulativní.

Takže kdo má pravdu?
No, to nevíme. V konečném důsledku vycházejí všechny uvedené údaje z odhadů, které vycházejí z odhadů, které vycházejí z dalších odhadů. Možná jsou všichni úplně mimo. 
Dobrou zprávou je, že v nejbližší době bude zlata relativně dostatek. US Geological Survey předpokládá, že v zemi ještě zbývá kolem 52 tisíc tun nevytěženého zlata, přičemž ještě více jej může být objeveno. Horší zprávou je, že se poněkud mění způsoby využití zlata. Do dneška zlato prakticky nemizlo, stále bylo recyklováno. „Všechno zlato, které kdy bylo vytěženo, je stále k dispozici. To znamená, že když máte zlaté hodinky, část zlata na nich mohlo být vytěženo před 2000 lety,“ říká James Turk. Způsob, jakým se dnes zlato využívá v průmyslu, je ale poněkud jiný. The British Geological Survey uvádí, že kolem 12 % současné produkce zlata se využívá v sektorech, kde je využito tak malé množství v jednotlivých produktech, že je neekonomické jej dále recyklovat. Ve zkratce to znamená, že zlato se poprvé „spotřebovává“.