Zlato

Zlato je historické platidlo, nástroj směny, uchovatel hodnoty a stále je považováno za ekvivalent peněz. Investiční zlato je díky této vlastnosti osvobozeno od daně z přidané hodnoty (DPH). Můžete jej tedy volně nakupovat, aniž byste museli odvádět daň státu. Investiční zlato je v současné nejisté inflační době velmi populární pojišťovací prostředek, nejbezpečnější zabezpečovací prostředek centrálních bank, ochrana proti znehodnocování úspor. I díky tomu poptávka po zlatu roste a s ní také cena zlata, což je jedinečná investiční  příležitost současnosti, která se nebude tak brzy opakovat.